H-1074 Budapest, Rákóczi Út 68 I/8 | Tel/Fax: +36 30 849 77 87
AKTUÁLIS
Közgyűlés meghívó tervezet | 2017.03.22 17:47
A Magyar Műtősasszisztensi Társulás elnöke Közgyűlést
hív össze, melyre ezúton meghívja a Társulás tagjait

Ideje: 2017. év április hó 22. nap (szombat) 10:00 óra Helye: MMT székhelye 1074 Budapest,Rákóczi út 68. 01.em8.
Regisztrálás a helyszínen:9:30 órátólKözgyűlés megnyitása, levezető elnök megválasztása ea.: Balasi Katalin elnök
A Közgyűlés napirendje:
1. Napirend elfogadása, Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének, megválasztása, ea.: Közgyűlés levezető elnök
2. Beszámoló a 2016. évi társulási munkáról, gazdálkodásról ea.: Balasi Tiborné elnök
3. Felügyelő Bizottság beszámolója ea.: Dékány Renáta Irén FB.elnök
II. fokú Etikai Bizottság beszámolója ea.: Dr.Tóváriné Téczely Marianna II.EB.elnök
4. 2016. évi elnökségi, FB. és II. fokú etikai bizottsági beszámolók, megvitatása, elfogadása
ea.: Közgyűlés levezető elnök
5. 2017. évi üzleti terv ismertetése, megvitatása, elfogadása ea:Balasi Tiborné elnök
6. A Jelölő Bizottság tagjainak 2017.-2022. évekre történő megválasztása ea: Közgyűlés levezető elnök
7. Aktuális információk ea: Balasi Tiborné elnök

A fenti időpontban amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen (a megjelent tagok száma nem haladja meg a tagok létszámának több mint felét), úgy a megismételt Közgyűlés ideje: 2017. év április hó 22. nap (szombat) 10:30 óra jelen meghívó szerinti helyen és napirendi pontokkal.
A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül, az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben határozatképes.


A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük a minél nagyobb számban történő megjelenést!

Budapest, 2017. év április hó 04. napBalasi Katalin
elnökFIGYELEM!
A jelen meghívó tervezet napirendi pontjaira indokolt, írásbeli kiegészítő javaslataikat a tagok 2017. március 31.-ig küldhetik meg az mutosasszisztens@gmail.com e-mail címre.
Tájékoztató a tagdíjfizetés rendjéről | 2017.03.11 09:29
Tisztelt Kolléganők!
Tisztelt Kollégák!

A 2016.02.27. RK/08. határozat alapján a társulási tagdíj 4000 Ft, nyugdíjas, GYES 2000 Ft-ra változott.
A tagdíj számlák folyamatosan postázásra kerülnek, kérünk benneteket az átutalás közlemény rovatában a tagdíj számla sorszámát írjátok be.
A tagdíj beérkezésének határideje 2017. május 31.
Akinek adatváltozása történt, kérjük az adatfrissítést hajtsa végre.
Új tagok felvétele is online történik.
Több tag tagdíjának átutalásához, a dokumentumtárban található Összesítő jelentés kitöltésére, elektronikus úton vagy postai úton történő elküldése szükséges. Elektronikusan a mutosasszisztens@gmail.com, postai úton a Társulás címére kell küldeni.
Kérdés esetén állunk rendelkezésetekre!
Köszönettel:
A Társulás Vezetősége