H-1074 Budapest, Rákóczi Út 68 I/8 | Tel/Fax: +36 30 849 77 87
AKTUÁLIS
Választó Rendkívüli Közgyűlés | 2022-08-23 19:13

A választó Rendkívüli Közgyűlés tervezett időpontja: 2022. november 04.

A JELÖLŐ AJÁNLÁS nyomtatványon tehetitek meg javaslataitokat. Jelöljetek olyan embereket, akik ambiciózusak, szeretnének és tudnak a Társulásban hasznos munkát végezni.

Az ELŐZETES ELFOGADÓ NYILATKOZAT nyomtatványon az általatok jelöltnek el kell fogadnia a tisztségre való jelölést.

A jelöltnek rövid SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ-ot kell készíteni, amelyet az előzetes elfogadó nyilatkozattal együtt az ajánló tagnak kell megküldeni a jelölő bizottság részére.

Jelölő bizottság elnöke:

Posta: Ördög Andrea 3525 Miskolc, Estike utca 40.

E-mail: mmtvalasztas2022@gmail.com

Telefon: +36-20-470-85-42

Tagjai:

Asztalos Magdolna tel.: +36-30-254-55-04

Németh László tel.: +36-20-922-93-40

A jelölés ajánlás rendje:

- minden a 2022. évben tagdíjat fizetett tag jelölhet társulási tagot bármelyik tisztségre,

- tisztségre az a társulási tag jelölhető, aki a 2022. évi tagdíjat megfizette és a dokumentumtárban megtalálható a választást követően aláírandó tisztséget elfogadó nyilatkozatban foglalt feltételeknek megfelel, kitölti az előzetes tisztséget elfogadó nyilatkozatát, elkészíti rövid szakmai önéletrajzát, amelyeket postázásra átad az őt ajánlónak,

- a jelölő ajánlást, a jelölt előzetes nyilatkozatát és szakmai önéletrajzát a jelöltet ajánló küldi meg a jelölő bizottság elnökének,

- jelölést ajánlótól (tagonként) egy jelölő listát fogadunk el,

- a nyomtatványokat géppel kérjük kitölteni, majd kézzel aláírni

- nem érvényes a jelölés:

  • jelölő ajánlás, előzetes elfogadó nyilatkozat és szakmai önéletrajz együttes megküldése nélkül,
  • hiányosan kitöltött nyomtatványok esetében (dátum, személyes adatok és aláírás hiánya)
  • határidőn túl beérkezett jelölési ajánlások esetében

A jelölő ajánlás, jelölt előzetes elfogadó nyilatkozat, valamint a választás megtörténtét követően aláírandó elfogadó nyilatkozatok nyomtatványokat a dokumentumtárból tölthetitek le.

Szabályosan,géppel kitöltött, majd kézzel aláírt szkennelt dokumentumokat a jelölő bizottság elnökének postacímére, vagy mmtvalasztas2022@gmail.com e-mail címére 2022. október hó 14. nap (péntek) kell eljuttatni.

Szkennelés esetén az eredeti dokumentumokat a Rendkívüli Közgyűlésen kell leadni a Jelölő Bizottság elnökének!!

A jelöltek listája 2022. október 31.-től lesz megtekinthető a www.muto.hu honlapon.

Kérdéseitekkel a jelölő bizottság mindhárom tagját bizalommal kereshetitek a megadott elérhetőségeken !

Budapest, 2022.év augusztus 23.

Ördög Andrea

Jelölő Bizottság elnöke